Tổng hợp

Worldcup 2018: Seattle Seahawks, Volt Athletics đóng góp công nghệ thể thao và bóng đá cho các trường trung học

Năm nay, ba chương trình bóng đá trường trung học sẽ nhận được sự đóng góp từ Seattle Seahawks và Volt Athletics của nền tảng đào tạo có ảnh hưởng đến công nghệ của công ty. Công nghệ của Volt được cá nhân hoá cho từng cá nhân dựa trên tuổi tác, kinh nghiệm và […]